Kontakt

SPIŠSKÝ DEJEPISNÝ SPOLOK

Námestie Majstra Pavla 60

054 01 Levoča

E-mail: spisskydejepisnyspolok@gmail.com

Web. stránka: www.spisiaci.sk

Administrátor webu

Ing. Eduard Pavlik

pavliked@hotmail.com

PhDr. František Žifčák, predseda SDS

E-mail: frzifcak@gmail.com

Tel.: 0901 705 521

Mgr. Slávka Sámelová, tajomníčka SDS

Spišský archív v Levoči, Námestie Majstra Pavla 7, 054 01 Levoča

E-mail: slavka.samelova@minv.sk

Tel.: 053/451 2620

PhDr. Marián Soják, PhD., podpredseda SDS

E-mail: sojak@ta3.sk

Tel.: 0902 925 671

PhDr. Soňa Polláková, pokladníčka SDS

E-mail: sonap1@azet.sk

Tel.: 0903 121 397

error: Content is protected !!