Spolupráca

Dňa 17. 9. 1997 bola podpísaná dohoda o spolupráci Spišského dejepisného spolku a Spolku Slovákov v Poľsku.

error: Content is protected !!