Konferencie

2018

Osobnosti „osmičkových“ rokov na Spiši, Spišské Podhradie 9. 6. 2018

Pozvánka | Galéria

2017

Z dejín zdravotníctva na Spiši, Kežmarok 17. 6. 2017

Viac informácií | Pozvánka | Galéria

Majster Pavol z Levoče, Levoča 9. 12. 2017

Viac informácií  | Pozvánka

2016

40 rokov založenia pracoviska AÚSAV v Spišskej Novej Vsi, Spišská Nová Ves 21. 5. 2016

Pozvánka | Galéria

Nové poznatky z histórie mesta Poprad, Poprad 29. 10. 2016

Pozvánka | Galéria

2015

Slovensko-poľské vzťahy v rokoch 1918-25, Červený Kláštor 20. 6. 2015

Pozvánka | Galéria

Z dejín spišského športu, Tatranská Lomnica 24. 10. 2015

Pozvánka | Galéria

2014

Numizmatika a peňažníctvo na Spiši, Svit 12. 6. 2014

Pozvánka

Prvá svetová vojna a Spiš, Poprad 8. 11. 2014

Pozvánka

2013

Nové objavy v umení Spiša, Spišská Sobota 15. 6. 2013

Pozvánka

Rehole na Spiši, Levoča 9. 11. 2013

Pozvánka

2012

Dejiny dopravy na Spiši, Poprad 23. 6. 2012

Pozvánka | Galéria

Časť Spiša v zálohu poľských kráľov, Stará Ľubovňa- Spišská Nová Ves 9.-10. 11. 2012

Pozvánka | Galéria

2011

Z dejín spišských múzeí a národopisu, Levoča 21. 5. 2011

Pozvánka | Galéria

František Hadri-Drevenický Hnilčík 8. 10. 2011

Galéria

250. výročie narodenia Jána Genersicha, Kežmarok 7. 10. 2011

Pozvánka

Spolkový život na Spiši, Kežmarok 12. 11. 2011

Pozvánka | Galéria

2010

Kúpele na Spiši, Poprad 19. 6. 2010

Pozvánka

Z dejín obchodu na Spiši, Kežmarok 13. 11. 2010

Pozvánka | Galéria

2009

760 rokov prvej písomnej zmienky o Levoči a 800 rokov spišskej v historiografie, Levoča 4.-5. 12. 2009

Pozvánka

Slovensko-poľské vzťahy v r. 1937-1947, Spišská Belá 3. 10. 2009

Pozvánka | Galéria

2008

700 rokov prvej písomnej zmienky o meste Spišská Stará Ves, Spišská Stará Ves 26. 7. 2008

Pozvánka | Galéria

K dejinám liehovarníctva a pivovarníctva na Spiši, Levoča 18. 10. 2008

Pozvánka

Spišská Nová Ves v zrkadle času, Spišská Nová Ves 29. 11. 2008

Pozvánka

2007

Spišské Vlachy v zrkadle času, Spišské Vlachy 23. 6. 2007

Pozvánka | Galéria

Rod Csáky a Spiš, Levoča 1. 12. 2007

Pozvánka Galéria

2006

V šľapajách predkov, Poprad 11. 3. 2006

Pozvánka

Dr. Béla Alexander človek a röntgenológ, Kežmarok 13. 5. 2006

Pozvánka Galéria

Spišský rod Thurzovcov, Levoča 18. 11. 2006

Pozvánka Galéria

2005

K dejinám Podolínca a novovekého Spiša, Podolínec 20.-21. 5. 2005

Pozvánka | Galéria

100 rokov od narodenia Františka Hadri-Drevenického, Spišské Podhradie 12. 6. 2005

Pozvánka

Baníctvo a spracovanie kovov na Spiši, Spišská Nová Ves 25. 6. 2005

Pozvánka | Galéria

Rod Zápoľských a Spiš, Spišská Kapitula 3. 12. 2005

Pozvánka | Galéria

 

2004

Ako žijeme a tvoríme, Wie leben und schaffen wir, Spišská Nová Ves 26. 2. 2004

Pozvánka

100. výročie od založenia hotela Grand v Starom Smokovci, Starý Smokovec 4. 9. 2004

Pozvánka

Kultúrne dedičstvo na Spiši, Spišská Kapitula 13. 11. 2004

Pozvánka

 

2003

Stolica X spišských kopijníkov, Spišský Štvrtok 14. 6. 2003

Pozvánka | Galéria

120. výročie založenia SDS, Levoča 13. 12. 2003

Pozvánka

 

2002

Spiš v 10.-20. storočí, Levoča 16. 3. 2002

Pozvánka | Galéria

Dni židovskej kultúry v Kežmarku, Kežmarok 16. 8. 2002

Pozvánka

Doterajšie výsledky archeologického výskumu na Spiši, Poprad 26. 10. 2002

Pozvánka

 

2001

Seminár o perzekúcii cirkví na Slovensku, Kežmarok 22. 6. 2001

Viac informácií

 

Život spišského ľudu, Poprad, 30. 6. 2001

Pozvánka | Galéria

Spomienková slávnosť k 20. výročiu smrti prof. Jozefa Štolca, Hranovnica 23. 9. 2001

Pozvánka

K stredovekým dejinám Spiša, Stará Ľubovňa 5.-6. 10. 2001

Pozvánka

Národnostné a etnické spoločenstvá na Spiši, Spišská Stará Ves 20. 10. 2001

Pozvánka | Galéria

 

2000

Barbarská noc z 13. na 14. apríla 1950, Podolínec 6. 5. 2000

Pozvánka

50. výročie smrti Matúša Pajdušáka, Smižany 9. 7. 2000

Pozvánka

Pietna spomienka na barbarskú noc z 13. na 14. apríla 1950, Spišský Štvrtok 30. 9. 2000

Pozvánka

Panské sídla na Spiši, Markušovce 9. 12. 2000

Pozvánka | Galéria

 

1999

Neznáme kapitoly z dejín Levoče, Levoča 23. 6. 1999

Pozvánka

180. výročie založenia učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule, Spišská Kapitula 2.-4. 9. 1999

Pozvánka

Hrad Stará Ľubovňa a mesto Stará Ľubovňa v dejinách Spiša, Stará Ľubovňa 2.-3. 10. 1999

Pozvánka | Galéria

Formy perzekúcie politických väzňov, Spišská Nová Ves 26. 11. 1999

Pozvánka

 

1998

Roky 1848-1918-1948-1968 na Spiši, Kežmarok 22. 8. 1998

Pozvánka

Od Spiša po Sedmohradsko- Von der Zips bis Siebenbürgen, Levoča 23.-27. 9. 1998

Pozvánka | Galéria

 

1997

40 rokov archeológie stredoveku na Slovensku, Levoča 10. 4. 1997

Pozvánka

Gotické umenie na Slovensku na prelome 15. a 16. storočia, Levoča 10. 9. 1997

Pozvánka

Prof. ThDr. Alojz Miškovič, Spišská Kapitula 11. 10. 1997

Pozvánka

 

1996

Prvé písomné zmienky o meste Poprad, Poprad 16. 3. 1996

Pozvánka

Dni spišskej kultúry – Zipser Kulturtage, Levoča 10.-11. 8. 1996

Pozvánka

Z dejín Iliašoviec, Iliašovce 25. 8. 1996

Pozvánka

Matúš Pajdušák-dekan-farár a spišský historik, Smižany 16. 11. 1996

Pozvánka

Samuel Weber a Jozef Vojtas, Spišská Belá 30. 11. 1996

Pozvánka

 

1995

Z dejín Nového Targu, Levoča 8. 4. 1995

Pozvánka

Z dejín Nálepkova, Nálepkovo 29. 4. 1995

Pozvánka

O násilnostiach komunizmu na Spiši, Spišská Nová Ves 27. 5. 1995

Pozvánka

Letanovce v dejinách, Letanovce 26. 8. 1995

Pozvánka

Dejiny Spiša, ako príklad prelínania mnohých kultúr, Nedeca 20.-21. 10. 1995

Pozvánka | Galéria

 

1994

Seminár o erboch a histórii obcí a miest, Spišská Nová Ves 30. 6. 1994

Pozvánka

Z dejín Kežmarku, Kežmarok, 17. 11. 1994

Pozvánka

 

1993

Z dejín Smižian, Smižany 12. 5. 1993

Pozvánka

Spišská Kapitula a slovenská duchovná kultúra, Spišská Kapitula 8.-10. 6. 1993

Pozvánka

Využívanie regionálnych dejín pri vyučovaní dejepisu, Poprad 17. 10. 1993

Pozvánka

 

error: Content is protected !!