Vážení členovia,

vitajte na nových stránkach SDS. Ako ste si všimli snažíme sa, okrem nových informácií, zdokumentovať tiež doterajšiu činnosť spolku, od vzniku v roku 1992. Napriek veľkej snahe, nepodarilo sa nám doteraz skompletovať fotodokumentáciu z uplynulých valných zhromaždení, konferencií a exkurzií. Preto prosíme vás, najmä starších členov, o pomoc pri doplnení chýbajúcej fotodokumentácie. Ak máte vo svojom počítači fotografie, pošlite ich, prosím, na adresu administrátora webu. Ak máte filmy a papierové fotografie z preddigitálnej éry a ste ochotní ich požičať na zoskenovanie, ozvite sa, prosím, na adresu administrátora.

Prosíme tých autorov fotografií, ktorých mená nie sú uvedené v Galérii, aby sa prihlásili.

Ešte technická poznámka: Pred skenovaním nastavte skener na 600dpi. Fotografie posielajte v maximálnom rozlíšení, neredukujte veľkosť.

Ďakujem a ostávam s pozdravom,

Ing. Eduard Pavlik

administrátor webu

pavliked@hotmail.com

0907950891

error: Content is protected !!